કોંગ્રેસનું જુઠ્ઠાણું ભાગ -1 : ₹ 15 લાખ વિષેની અફવા

સત્તામાં આવવા વિરોધી પાર્ટીઓ જાત જાતના જુઠ્ઠાણાં ફેલાવતી હોય છે. ₹ 15 લાખ વિષે કોંગ્રેસી નેતા અજય માકનએ નિવેદન પણ આપેલું

Read more