રેઈનકોટનું સત્ય અને સંસદનો હોબાળો

— અલકેશ પટેલ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ બુધવારે રાજ્યસભામાં ડૉ. મનમોહનસિંહના સંદર્ભમાં જે નિવેદન કર્યું તે સંપૂર્ણપણે સત્ય આધારિત હતું, તેમ

Read more

મોદી વિરોધમાં ભાન ભુલ્યુ ‘ગુજરાત સમાચાર’ : અફવા ફેલાવ્યા પછી ‘ખેદ’ વ્યક્ત કરવો પડયો

આ અફવા ફેલાવ્યા બાદ અફવા ફેલાવા વપરાયેલા ફોન્ટ થી ચોથા ભાગના ફોન્ટમાં ખેદ વ્યક્ત કરવામાં આવેલો કે ,’ ગુજરાત સમાચાર ખેદ સાથે જણાવે છે કે, તા. 09/05/2016 ના અમદાવાદ આવૃત્તિમાં જે લેખ છપાયો હતો “1,25,000 ડોલર આપણા જનતાના ખર્ચે મોદીએ જે મીણનું પોતાનું પૂતળું જ્યાં ઉભું કરાવ્યું એ મેડમ તુસાદ શું છે? ” તે તદ્દન ભૂલ ભર્યો હતો. હકીકત એવી છે કે મેડમ તુસાદના કાર્યાલયની વિનંતીનું માન રાખીને વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદીએ મીણનું પૂતળું ઉભું કરવા તૈયારી બતાવી જે કામમાં જનતાનો એક રૂપિયો પણ ખર્ચ થયો નથી. આ ભૂલ ઇરાદાપૂર્વક નહોતી પણ તથ્યોને તપસ્યા વગરની હતી.”

Read more